kru-nan

ครูศนันธร พิชัย (ครูแนน)

วิทยาศาสตร์

ปริญญาโท ม.เชียงใหม่

อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏมหาสารคาม

ติวเตอร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์กว่า 10 ปี

อาจารย์พิเศษ ติว O-Net ให้แก่โรงเรียนต่างๆ

Other Members