kru-nong

ครูนงพงา พิชัย (ครูนง)

สังคมศึกษา

ปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

ครูวิชาสังคม ประสบการณ์สอนกว่า 40 ปี

อาจารย์พิเศษ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

Other Members